Het Zorghoes  |   Locatie  |   Praktijkfolder  |   Praktijknieuws  |   Medewerkers

  Praktijkfolder
 

Het Zorghoes
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives      tel 3981122
L.H.R. Majoor   tel 3985042
Westsingel 100,
5961 DH Horst
www.zorghoes.nl

Openingstijden
De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00-17.00 uur.
De huisartsen zijn op de volgende dagen aanwezig:
Dkt Duives maandag t/m vrijdag
Dkt Majoor maandag t/m woensdag en vrijdag
Dkt du Bois maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag

Dkt Gommans maandag, woensdag en donderdag
Dkt Hornix dinsdag en vrijdag

 

Bereikbaarheid
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen van 08.00 – 12.00 uur:
M.J. Duives / B. du Bois 077 3981122
L.H.R. Majoor / I Gommans /M Hornix 077 3985042


Tussen 10.00 uur en 10.15 uur is er pauze. De praktijk is dan wel bereikbaar voor spoedsituaties (077 3971747).

Van 12.00 uur tot 17.00 uur is de praktijk bereikbaar voor spoedsituaties en voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende ochtend.

Keuzemenu telefoon
Wij maken voor het telefoonverkeer gebruik van een keuzemenu:
optie 1…….spoedlijn
optie 2…….receptenlijn
optie 3…….voor het maken van afspraken, het opvragen van uitslagen en contact met de assistente.
Als u geen keuze maakt, krijgt u automatisch de assistente aan de lijn.

Spoedgevallen
Bij levensbedreigende situaties en andere spoedeisende klachten zoals verwondingen kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur gebruik maken van keuzemenu optie 1 of het spoednummer 077 397 1747. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts rekening houden met uw komst. Gebruik dit nummer uitsluitend voor dringende zaken, zodat iedereen die met spoed een dokter nodig heeft snel geholpen kan worden.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via telefoonnummer 0900 8818. De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten. U kunt niet zonder afspraak naar de huisartsenpost.

Afspraak maken
U kunt tussen 8.00 en 12.00 uur via het telefoonnummer van uw huisarts een afspraak maken voor het spreekuur bij uw arts, de assistente of de praktijkondersteuner. Als u voor dezelfde dag een afspraak wilt maken is het van belang dat u voor 10.00 uur belt. Is uw eigen huisarts afwezig, kunt u terecht bij een van de andere aanwezige artsen. Per consult kunt u één, of twee kleinere medische problemen bespreken. Heeft u meer tijd nodig, verzoeken wij u een dubbele afspraak te maken. Om er voor te zorgen dat u op de juiste manier wordt geholpen, vraagt de assistente altijd naar de reden van de afspraak. Als u een afspraak wilt afbellen, dan vragen wij u dit tenminste 24 uur van tevoren te doen. Bij niet tijdig afmelden zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Als u een afspraak heeft, kunt u direct plaats nemen in de wachtkamer van uw huisarts. Er zijn twee wachtkamers. Wachtkamer 1 is voor het spreekuur van dokter Duives en dokter du Bois. Het assistente spreekuur van Sonja Jacobs. De praktijkondersteuners, Liesbeth Arts en Ilse Martens (diabetes, astma/copd). Wachtkamer 2 is voor het spreekuur van dokter Majoor en dokter Hornix. De SPV-ster, Ilse Wolters. De praktijkondersteuner Mieke Saes en het spreekuur van Yvonne Majoor
Terugbelspreekuur: dokter Duives / dokter du Bois: 12.00-14.00 uur
dokter Majoor / dokter Gommans / dokter Hornix / verpleegkundig specialist Brentjens: 13.00-14.00 uur

Waarneming
Avond/nacht/weekend: bij de huisartsenpost: telefoonnummer 0900-8818
Bij afwezigheid eigen huisarts op werkdagen: waarneming door een andere aanwezige arts van Het Zorghoes.

Huisbezoek
Als u om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u tussen 8.00 en 12.00 uur een visite aanvragen. Visites die voor 10 uur worden aangevraagd worden in principe dezelfde dag afgelegd. De assistente zal vragen naar de reden van de visite en u vertellen rond welke tijd de huisarts bij u langs komt. Zo nodig zal de huisarts eerst telefonisch contact met u opnemen.

Avond-, nacht- en weekenddienst
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via telefoonnummer 0900 8818. De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten. U kunt niet zonder afspraak naar de huisartsenpost.

Herhaalrecepten
Via optie 2 van het telefoonkeuze menu kunt u de Receptenlijn inspreken om medicijnen te bestellen die u al langer gebruikt.
herhaalrecepten op werkdagen voor 12.00uur ingesproken, kunnen de volgende werkdag bij de apotheek worden opgehaald;
herhaalrecepten op werkdagen na 12.00uur ingesproken kunnen pas na 2 werkdagen bij de apotheek worden opgehaald.

Ook kunt u gebruik maken van de herhaalrecepten functie van de website. Daar vult u de naam van het medicijn, de sterkte van het medicijn, hoe vaak u het moet innemen en hoeveel u nodig hebt in. Recepten op werkdagen door gegeven voor 12.00 uur kunnen de volgende werkdag na bij de apotheek worden opgehaald;
herhaalrecepten op werkdagen door gegeven na 12.00uur kunnen pas na 2 werkdagen bij de apotheek worden opgehaald.

• DE RECEPTENLIJN KAN NIET WORDEN INGESPROKEN als de praktijk gesloten is tijdens vakanties en dergelijke. Als de praktijk gesloten is kunt U, rechtstreeks, zonder recept, herhaalrecepten bij de apotheek halen (neem dan doosjes/flesjes/potjes mee).

• De receptenlijn en de website zijn uitsluitend bedoeld voor het bestellen van uw vaste medicijnen die u regelmatig gebruikt.

Verpleegkundig Specialist
Op maandag en donderdag is er een verpleegkundig specialist in de praktijk van dokter Majoor werkzaam. Een speciaal opgeleide HBO-verpleegkundige die zelfstandig huisartsenspreekuur doet voor een bepaalde groep klachten zoals luchtweginfecties, keel neus en oorproblemen, oogproblemen, huidafwijkingen, klachten aan het  bewegingsapparaat en wondzorg.

Doktersassistente
De doktersassistentes verzorgen uiteraard de eerste opvang van alle patiënten. Zij wijzen u de weg in de praktijk, begeleiden u, doen zelfstandig spreekuurtaken en nemen de telefoon aan om afspraken, recepten en dergelijke te regelen.
Vaak krijgt u van onze doktersassistentes via de telefoon of aan de balie adviezen over verschillende aandoeningen, zoals diarree, verkoudheid, keelpijn, oorontsteking en kinderziekten. Zij maken daarbij gebruik van schriftelijk vastgelegde protocollen en overleggen met uw huisarts over hun contact met u. Bij het telefonisch contact met u streven zij er naar de gesprekken zo kort mogelijk te houden. Hierdoor kan de wachttijd tot een minimum beperkt blijven. Houdt u er rekening mee dat vragen aan de balie niet altijd meteen beantwoord kunnen worden bij drukte e.d. In dat geval maakt de assistente met u de afspraak dat u tussen 12.00-13.00uur wordt teruggebeld. Om drukte aan de balie te vermijden vragen we u om uw vragen telefonisch door te geven.
De assistente houdt ook zelfstandig spreekuur. U kunt voor de volgende zaken via het praktijknummer rechtstreeks een afspraak bij de assistente maken:


• Behandeling van wratten
• Bloeddruk meten
• Bloedsuikergehalte meten
• Gehoortesten
• Injecties geven
• Longfunctietesten
• Oren uitspuiten
• Reizigersvaccinaties
• Uitstrijkje maken in kader van bevolkingsonderzoek
• Urine nakijken
• Verbinden
• Verwijderen van hechtingen
• Wondverzorging
• Zwangerschapstesten

Praktijkondersteuners
In de praktijk zijn, onder verantwoordelijkheid van uw eigen huisarts, praktijkondersteuners werkzaam, die speciaal zijn opgeleid voor het begeleiden van mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, hypertensie, longziekten zoals astma en COPD en ouderenzorg . U kunt hier ook terecht voor bloeddrukcontrole, ouderenzorg
Verder is er in de praktijk
een Praktijkondersteuner voor Geestelijke GezondheidsZorg voor advisering en begeleiding bij psychische problemen aanwezig.
De praktijkondersteuners leggen zo nodig ook huisbezoeken af. Voor een eerste bezoek wordt u altijd door uw eigen huisarts verwezen, die wekelijks overleg met de praktijkondersteuners heeft over de patiëntcontacten. U behoudt zoveel mogelijk uw vaste praktijkondersteuner.

Suggesties en klachten
Suggesties zijn altijd welkom. U kunt suggesties mailen aan info@zorghoes.nl.
Als u klachten heeft verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij uw eigen huisarts kenbaar te maken. Uw klacht wordt altijd behandeld door een interne klachtencommissie, die bestaat uit een huisarts, een assistente en zo nodig een praktijkondersteuner. U krijgt binnen vier weken na het indienen van de klacht antwoord. Vindt u het lastig om uw klacht met ons te bespreken, of leidt het gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionariszoekt samen met u naar een oplossing en kan bemiddelen. Alles wat u samen bespreekt is vertrouwelijk. Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenfunctionaris van huisartsenorganisatie Cohesie. Om uw klacht kenbaar te maken kunt u het formulier invullen via www.cohesie.org of bellen naar 077-3203730. Geef aan dat uw klacht rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris moet. Deze neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Heeft de hulp van de klachtenfunctionaris niet geleidt tot een oplossing voor uw klacht, dan kunt kunt u uw klacht als geschil indienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is of omdat u wilt dat er een advies aan de zorgverlener wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. De geschillen-instantie is onafhankelijk en hun oordeel is bindend. Onze klachtenfunctionaris informeert u graag over het voorleggen van uw onopgeloste klacht aan de geschillen-instantie. Meer informatie over de geschilleninstantie huisartsenzorg leest u op www.skge.nl.


En verder
De belangrijkste telefoonnummers op een rijtje:
Huisartsenpost 0900 – 88 18
Ziekenhuis Venray 0478-522 522
Ziekenhuis Venlo 077-320 55 55