Gezondheidsnieuws

  • Heeft u jarenlang gerookt of rookt u nog steeds? Dan kan dit ten koste gaan van uw longfunctie. Huisartsen zijn alert op dit longfunctieverlies omdat dit kan uitmonden in COPD. Vandaar dat we alle (ex-)rokers een longfunctietest willen aanbieden. Als u jarenlang gerookt heeft of nog steeds rookt, kunt u via de assistente een afspraak maken voor een longfunctietest.

  • Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een website om mensen te voorzien van goede en duidelijke informatie, zie thuisarts.nl. Er is nu ook een thuisarts-app beschikbaar.
  • Twijfelt u over uw gehoor? Dan kunt u via de assistente een afspraak maken voor een gehooronderzoek. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van een verstopping. Is er geen sprake van een verstopping, dan wordt door middel van een gehoortest (piepjes) nagegaan wat u wel en niet hoort.

Het Zorghoes - Westsingel 94-96-98-100 - 5961 DH Horst