Praktijkfolder

Het Zorghoes

Huisartsenpraktijk

L.H.R. Majoor Tel 077 398 50 42
Het Zorghoes Tel 077 398 11 22

Westsingel 100
5961 DH Horst
www.zorghoes.nl

In-en uitschrijven

De praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten. Uitgezonderd hier van zijn gezinsleden van al ingeschreven patiënten.

Indien u zich als patiënt uit wilt schrijven dient u een uitschrijfformulier in te vullen. Iedereen van 16 jaar en ouder dient dit formulier zelf te ondertekenen. Het formulier vindt u hier.

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 12.00 uur.

Tussen 10.00 uur en 10.15 uur is er pauze. De praktijk is dan wel bereikbaar voor spoedsituaties (077 397 17 47).Van 12.00 uur tot 17.00 uur is de praktijk bereikbaar voor spoedsituaties en voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende ochtend.
 
De huisartsen zijn op de volgende dagen aanwezig:

Huisartsenpraktijk L.H.R. Majoor

Dokter Majoor: maandag t/m woensdag en vrijdag 
Dokter Arts: maandag, woensdag en donderdag
Dokter van Sebille: dinsdag en vrijdag
Verpleegkundig Specialist N. Brentjes: maandag, woensdag en donderdag

Huisartsenpraktijk Het Zorghoes

Dokter Verbeek: dinsdag, woensdagochtend en vrijdag
Dokter Goutier: maandag, woensdag en donderdag 
Verpleegkundig specialist M. Teeuwen: maandag, dinsdag en vrijdag

Afspraak maken

U kunt tussen 08.00 en 12.00 uur via het telefoonnummer van uw huisarts een afspraak maken voor het spreekuur bij uw arts, de assistente of de praktijkondersteuner. Als u voor dezelfde dag een afspraak wilt maken is het van belang dat u voor 10.00 uur belt. Is uw eigen huisarts afwezig, kunt u terecht bij een van de andere aanwezige artsen. Per consult kunt u één, of twee kleinere medische problemen bespreken. Heeft u meer tijd nodig, verzoeken wij u een dubbele afspraak te maken.

Om er voor te zorgen dat u op de juiste manier wordt geholpen, vraagt de assistente altijd naar de reden van de afspraak. Als u een afspraak wilt afbellen, dan vragen wij u dit tenminste 24 uur van tevoren te doen. Bij niet tijdig afmelden zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Als u een afspraak heeft, kunt u direct plaats nemen in de wachtkamer van uw huisarts. Er zijn drie wachtkamers.

 • Wachtkamer 1 is voor het spreekuur van dokter Verbeek, dokter Goutier en verpleegkundig specialist M. Teeuwen en N. Brentjes; het spreekuur van de assistentes (Anique van Neerven-Hoefnagels, Rosie Smedts, Rianne Bolte, Femke Thijssen en Yvette Puts.
 • Wachtkamer 2 is voor het spreekuur van dokter Majoor, dokter Arts en dokter Van Sebille; huisarts in opleiding of co-assistent
 • Wachtkamer 2e etage (2e ingang van Het Zorghoes, daar is een trap of lift) voor het spreekuur van de praktijkondersteuners, Kim Luc, Ilse Martens, Monique Teensma en Dorrie Verstappen (cardiovasculair, diabetes, astma/copd, ouderenzorg); de praktijkondersteuners Ilse Wolters, Johnnie Joosten  (psychische zorg).

Terugbelspreekuur

Het telefonisch spreekuur is bij alle artsen dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur, tenzij anders wordt vermeld tijdens het maken van een terugbelafspraak.

E-consulten

Via het patiëntenportaal is het mogelijk om op een veilige manier een E-consult aan te vragen voor een eenvoudige medische klacht of vraag die niet direct een antwoord nodig hebben. E-consulten worden binnen  2 werkdagen beantwoord. Voor uitleg over het patiëntenportaal zie Praktijknieuws

Spoedgevallen

Bij levensbedreigende situaties en andere spoedeisende klachten zoals verwondingen kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur gebruikmaken van optie 1 in het keuzemenu of het spoednummer 077 397 17 47. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts rekening houden met uw komst. Gebruik dit nummer uitsluitend voor dringende zaken, zodat iedereen die met spoed een dokter nodig heeft snel geholpen kan worden. 

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via telefoonnummer 0900 88 18. De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten. U kunt niet zonder afspraak naar de huisartsenpost.

Waarneming

Avond/nacht/weekend: bij de huisartsenpost: telefoonnummer 0900 88 18
Bij afwezigheid eigen huisarts op werkdagen: waarneming door een andere aanwezige arts van Het Zorghoes.

Huisbezoek

Als u om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u tussen 08.00 en 12.00 uur een visite aanvragen. Visites die voor 10.00 uur worden aangevraagd, worden in principe dezelfde dag afgelegd. De assistente zal vragen naar de reden van de visite en u vertellen rond welke tijd de huisarts bij u langs komt. Indien nodig zal de huisarts eerst telefonisch contact met u opnemen.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via telefoonnummer 0900 88 18. De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten. U kunt niet zonder afspraak naar de huisartsenpost.

Herhaalrecepten

Via optie 2 van het telefoonkeuze menu kunt u de receptenlijn inspreken om medicijnen te bestellen die u al langer gebruikt. Ook kunt u gebruik maken van de herhaalreceptenfunctie van de website. Daar vult u, uw naam en geboortedatum, de naam van het medicijn, de sterkte van het medicijn, hoe vaak u het moet innemen en hoeveel u nodig hebt in.
De receptenlijn, de website en het aanvragen van medicatie via het patientenportaal is uitsluitend bedoeld voor het bestellen van uw vaste medicijnen die u dus regelmatig gebruikt.

Verpleegkundig specialist

Op een aantal dagen is er een verpleegkundig specialist in de praktijk van dokter Majoor en het Zorghoes werkzaam. Dit is een speciaal opgeleide HBO-verpleegkundige die zelfstandig huisartsenspreekuur doet voor een bepaalde groep klachten zoals luchtweginfecties, keel-, neus- en oorproblemen, oogproblemen, huidafwijkingen, klachten aan het  bewegingsapparaat en wondzorg. 

Doktersassistente

De doktersassistentes verzorgen uiteraard de eerste opvang van alle patiënten. Zij wijzen u de weg in de praktijk, begeleiden u, doen zelfstandig spreekuurtaken en nemen de telefoon aan om afspraken, recepten en dergelijke te regelen.

Vaak krijgt u van onze doktersassistentes via de telefoon of aan de balie adviezen over verschillende aandoeningen, zoals diarree, verkoudheid, keelpijn, oorontsteking en kinderziekten. Zij maken daarbij gebruik van schriftelijk vastgelegde protocollen en overleggen met uw huisarts over hun contact met u. Bij het telefonisch contact met u streven zij er naar de gesprekken zo kort mogelijk te houden, om de wachttijd tot een minimum te beperken.

De assistente houdt ook zelfstandig spreekuur. U kunt voor de volgende zaken via het praktijknummer rechtstreeks een afspraak bij de assistente maken:

 • Behandeling van wratten
 • Bloeddruk meten 
 • Bloedsuikergehalte meten
 • Gehoortesten 
 • Injecties geven
 • Longfunctietesten 
 • Hartfilmpjes
 • Oren uitspuiten 
 • Reizigersvaccinaties 
 • Uitstrijkje maken in kader van bevolkingsonderzoek 
 • Urine nakijken 
 • Verbinden 
 • Verwijderen van hechtingen 
 • Wondverzorging 
 • Zwangerschapstesten

Praktijkondersteuners

In de praktijk zijn, onder verantwoordelijkheid van uw eigen huisarts, praktijkondersteuners werkzaam, die speciaal zijn opgeleid voor het begeleiden van mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, hypertensie, longziekten zoals astma en COPD en ouderenzorg. U kunt hier ook terecht voor bloeddrukcontrole en ouderenzorg.

Verder zijn er in de praktijk twee praktijkondersteuners voor geestelijke gezondheidszorg voor advisering en begeleiding bij psychische problemen aanwezig.

De praktijkondersteuners leggen zo nodig ook huisbezoeken af. Voor een eerste bezoek wordt u altijd door uw eigen huisarts verwezen, die wekelijks overleg met de praktijkondersteuners heeft over de patiëntcontacten. U behoudt zoveel mogelijk uw vaste praktijkondersteuner.

Suggesties en klachten

Suggesties zijn altijd welkom. U kunt suggesties mailen aan info@zorghoes.nl.

Als u klachten heeft, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij uw eigen huisarts kenbaar te maken. Uw klacht wordt altijd behandeld door een interne klachtencommissie, die bestaat uit een huisarts, een assistente en zo nodig een praktijkondersteuner. U krijgt binnen vier weken na het indienen van de klacht antwoord. Vindt u het lastig om uw klacht met ons te bespreken, of leidt het gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan bemiddelen. Alles wat u samen bespreekt is vertrouwelijk. Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenfunctionaris van huisartsenorganisatie Cohesie. Om uw klacht kenbaar te maken kunt u het formulier invullen via www.cohesie.org of bellen naar 077 320 37 30. Geef aan dat uw klacht rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris moet. Deze neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Heeft de hulp van de klachtenfunctionaris niet geleid tot een oplossing voor uw klacht, dan kunt u uw klacht als geschil indienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is of omdat u wilt dat er een advies aan de zorgverlener wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. De geschilleninstantie is onafhankelijk en hun oordeel is bindend. Onze klachtenfunctionaris informeert u graag over het voorleggen van uw onopgeloste klacht aan de geschilleninstantie. Meer informatie over de geschilleninstantie huisartsenzorg leest u op www.skge.nl.

En verder.

De belangrijkste telefoonnummers op een rijtje:

Huisartsenpost 0900 88 18
Ziekenhuis Venray 0478 52 25 22
Ziekenhuis Venlo 077 320 55 55

Het Zorghoes - Westsingel 94-96-98-100 - 5961 DH Horst