Verwijzing | Machtiging

Als u verwezen wilt worden of een machtiging voor uw zorgverzekeraar nodig heeft, dient u in principe een afspraak op het spreekuur te maken. Mocht u al een andere zorgverlener hebben geconsulteerd, is het van belang om schriftelijke gegevens, zoals een verslag, voor het bezoek aan uw huisarts, via mail naar uw huisarts te (laten) sturen. 

Het aanvragen van vervolgverwijzingen of machtigingen kan vaak rechtstreeks met de assistente worden geregeld.

Verwijsbrieven, bloedprikformulieren en machtigingen die zijn aangevraagd worden automatisch naar de zorgverlener gemaild. U krijgt een bericht via mail met informatie over hoe de afspraak tot stand komt. Wanneer u een briefje voor het priklab nodig heeft krijgt u via sms of mail een code toegestuurd. Met deze code kunt u een afspraak plannen voor uw bezoek aan het priklab. Deze afspraak maakt u bij Viecuri (077-3205555 of via het patientenportaal van Viecuri).

Formulieren en brieven die niet binnen een maand zijn opgehaald worden verwijderd.

Het Zorghoes - Westsingel 94-96-98-100 - 5961 DH Horst