Verwijzing | Machtiging

Als u verwezen wilt worden of een machtiging voor uw zorgverzekeraar nodig heeft, dient u in principe een afspraak op het spreekuur te maken. Mocht u al een andere zorgverlener hebben geconsulteerd, is het van belang om schriftelijke gegevens, zoals een verslag, indien mogelijk een paar dagen voor het bezoek aan de huisarts bij de praktijk af te geven. Neemt u het verslag anders mee nemen naar het spreekuur.

Het aanvragen van vervolgverwijzingen of machtigingen kan vaak rechtstreeks met de assistente worden geregeld.

Verwijsbrieven, bloedprikformulieren, machtigingen, kopieën van uitslagen etc. die zijn aangevraagd, kunnen dezelfde week nog worden opgehaald. Dat kan dagelijks tussen 08.00 en 12.00 uur (we pauzeren van 10.00 tot 10.15 uur).

Formulieren en brieven die niet binnen een maand zijn opgehaald worden verwijderd.

Het Zorghoes - Westsingel 94-96-98-100 - 5961 DH Horst